CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Nội Thất 7 Cửa Sổ cam kết những thông tin của quý khách được bảo mật. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện và sử dụng hệ thống và quy trình quản lý về kỹ thuật.

 • Chính sách bảo mật thông tin

  Bảo mật thông tin khách hàng là nguyên tắc cao nhất của Nội Thất 7 Cửa Sổ( 7WB), chúng tôi luôn khắc khe bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng khi khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ. Vì vậy chúng tôi đã xây dựng hệ thống chính sách bảo mật thông tin một cách chi tiết nhất.

   

  Mục đích sử dụng thông tin:

  + Giao hàng theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp

  + Thông báo tất cả thông tin nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh nhất

  + Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng.

   

  Thanh toán và bảo mật

  Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ ngân hàng, không thanh toán trực tiếp trên website.

  Phạm vi thu thập thông tin:

  Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau đây:

  Tên, số điện thoại, địa chỉ, email, khi khách hàng có nhu cầu đặt hàng với chúng tôi…. Để đảm bảo điều kiện Nội Thất 7 Cửa Sổ chăm sóc và phục vụ yêu cầu khách hàng tốt nhất, nhận và phản hồi sớm nhất đến khách hàng.

   

  Những thông tin cá nhân

  Chúng tôi cam kết không bán, phân phối hoặc cho thuê những thông tin cá nhân của khách hàng đến bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi khách hàng cho phép hoặc theo yêu cầu luật định.

  Nếu quý khách cho rằng thông tin của quý khách mà chúng tôi đang nắm giữ có phần nào không chính xác hoặc chưa đầy đủ, xin vui lòng gửi thông báo bằng văn bản hoặc email cho Nội Thất 7 Cửa Sổ sớm nhất để chúng tôi hiệu chỉnh ngay mọi thông tin chưa chính xác.

   

  Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

  Nội Thất 7 Cửa Sổ cam kết những thông tin của quý khách được bảo mật. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện và sử dụng hệ thống và quy trình quản lý về kỹ thuật, chỉ có nhân viên được cấp ủy nhiệm mới được phép truy cập những thông tin để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

   

  Liên hệ phản hồi:

  VP: 29/67 Đoàn Thị Điểm, P.1, Quận Phú Nhuận, TP.HCM   

0898 49 1946
gotop